uudised
 
Ühtekuuluvusfond toetas MTÜ Kassari Ratsamatkade projekti
28.01.2016
 
 
Ühtekuuluvusfond toetas MTÜ Kassari Ratsamatkade projekti „Niidurüdi ja punajalg-tildri kodu taas Õunaku poolsaarele“(projekti number 2014-2020.8.01.002.01.15-0029) 20889,94 euro ulatuses "Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine" meetme raames.
Projekti eesmärgiks on Õunaku rannaniidu paremasse seisukorda viimine ,et Niidurüdi , punajalg -tilder ja teised kurvitsalised leiaksid seal rohkem elupaiku. Kogu alal on inventeeritud EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta I lisas nimetatud esmatähtis elupaigatüüp - rannaniit (1630*).See on võimalik PLK ala nõuetekohase hoolduse ja karjatamisel loomkoormuse tagamisega. Selleks on vaja kariloomi transportida erinevate karjamaade vahel nii karjatamise perioodil kui talvekarjamaadele viimiseks ja sealt toomiseks hooldatavatele aladele. Toetuse eest muretsetakse haagis loomade transpordiks ja karjaaiad loomade kogumiseks.
 
RATSALAAGRID 2019
31.03.2014
 
 
LAAGRIKOHAD TÄIS!
Rõõm teatada,
et laste ratsalaagrid Kassari saarel toimuvad :

1.vahetus 25.06-29.06.2019
2.vahetus 12.08-16.08.2019

INFO JA REGISTREERIMINE e-meilile ratsa.kassari@neti.ee
Kohtume suvel Kassari saarel!
 
31.03.2014
 
uudiste arhiiv